Spoločne projektujeme budúcnosť

Spoločnosť VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. vznikla v máji 2020 zlúčením spoločností Valbek, s.r.o. a PRODEX spol. s r.o., ktoré sú súčasťou skupiny VALBEK-EU. Máme víziu o vytvorení jednej spoločnej a silnej projekčné firmy so širokým záberom profesií. Na Slovensku nás nájdete v 3 mestách – Bratislave, Košiciach a Žiline.

V rámci nášho portfólia sa zameriavame na koľajovú dopravu, pozemné komunikácie, mosty, vodohospodárske stavby, dopravné inžinierstvo, pozemné stavby  a ekológiu. Projektujeme cesty, rýchlostné cesty, diaľnice, dalšie pozemné infraštruktúry, napr. cyklotrasy. Ďalej dopravné stavby jako koľaje a cesty, zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia, trakčné vedenie, silnoprúdové zariadenia, mosty a geotechniku, dopravnú technológiu.  K našej ponuke komplexnosti služieb patría ekonomika, inžinierska činnosť a rozpočty.